اهداف کوتاه مدت

  • حفظ و تثبیت فعالیت نشریه در حوزه تعریف شده
  • ایجاد و حفظ ارتباط با جامعه مخاطبان و علاقه‌مندان به حوزه تکنولوژی معماری 
  • ایجاد ارتباط میان پژوهش‌گران و محققان در حوزۀ تکنولوژی معماری دانشگاه‌های کشور
  • تشویق و ترغیب دانشجویان و علاقه‌مندان حوزۀ تکنولوژی معماری به انجام پژوهش در این زمینه

 

     اهداف بلندمدت

  • ارتقای سطح دانش و پژوهش در حوزۀ تکنولوژی معماری 
  • در دسترس قرارگرفتن منابع و متونی علمی در حوزه‌های تکنولوژی معماری برای استادان، دانشجویان، پژوهش‌گران، و علاقه‌مندان به این حوزه
  • انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و بین‌المللی
  • گسترش تعامل و تبادل اندیشه میان صاحب‌نظران حوزۀ تکنولوژی معماری 
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی